Linker GroupLinker Group

Leader in the manufacture and saleof equipment filling lines

UE

Gwarancyjny oraz pogwarancyjny serwis maszyn i urządzeń

Maszyny firmy Linker objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym, od momentu ich przekazania końcowemu Użytkownikowi. Naprawa gwarancyjna, nie powoduje przedłużenia okresu udzielonej gwarancji, ani nie uruchamia nowego zobowiązania gwarancyjnego.

Gwarancja nie obejmuje czynności naprawczych, związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym oraz tych, spowodowanych działaniem siły wyższej lub eksploatacją w niezgodnych z wymaganiami konstrukcyjnymi warunkach.

Gwarancją nie są objęte również szkody lub usterki, których przyczyna wynika z nieprawidłowego zamontowania i/lub nieprzestrzegania zaleceń oraz wskazówek podanych w instrukcji montażu i/lub obsługi.
Przeglądy linii technologicznych innych producentów

(Remonty maszyn i przeróbki maszyn powierzonych)

Na życzenie Klienta, firma Linker dokonuje, przeglądów linii technologicznych wykonanych przez innych producentów. W razie konieczności, przeprowadza również remonty oraz przeróbki maszyn powierzonych.

Odbudowane maszyny charakteryzują się takim samym stopniem gwarancji, jaki został zaoferowany przez oryginalnego producenta.

Części zamienne

Oferujemy części zamienne do wszystkich sprzedanych przez nas maszyn, przez co stwarzamy możliwość zabezpieczenia naszym Klientom własnego magazynu części zamiennych.


Należą do nich, m.in. zawory nalewające, chwytaki, głowice zakręcające oraz wszystkie zużywające się części takie jak: uszczelnienia, ślizgi, prowadnice butelek, itp.


Do niektórych podzespołów dostarczamy również zestawy naprawcze, dzięki, którym klient sam dokonuje szybkich napraw zużywających się elementów.
© 2024 LINKER GROUP